cwp.lublin@wp.pl 535 155 223

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to proces pomocy psychologicznej udzielanej osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Celem interwencji jest zapobieżenie eskalacji kryzysu i pomóc osobie w powrocie do stanu równowagi psychicznej.

Interwencja kryzysowa polega na zastosowaniu odpowiednich technik i narzędzi, które pomagają w radzeniu sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami. Może ona mieć formę indywidualnej lub grupowej terapii, a także konsultacji psychologicznej.

Podstawowe zasady interwencji kryzysowej obejmują: szybką i skuteczną reakcję na sytuację kryzysową, zrozumienie i empatię wobec osoby w trudnej sytuacji, wsparcie emocjonalne i praktyczne oraz rozwijanie strategii radzenia sobie z trudnościami.

Interwencja kryzysowa jest szczególnie ważna w przypadkach traumatycznych przeżyć, jak wypadki, ataki terrorystyczne czy przemoc. W takich sytuacjach osoby dotknięte zdarzeniem mogą doświadczać szoku, lęku, bezradności i innych trudnych emocji, które wymagają natychmiastowej pomocy i wsparcia.

Warto zaznaczyć, że interwencja kryzysowa może pomóc nie tylko osobom bezpośrednio dotkniętym sytuacją kryzysową, ale także ich rodzinom, przyjaciołom i innym osobom z otoczenia. Dlatego też, jest to niezwykle ważne narzędzie w pracy psychologicznej, które pomaga w zapobieżeniu pogłębianiu się trudnych sytuacji i pomaga osobom w powrocie do stanu równowagi psychicznej.

Umów się na wizytę