cwp.lublin@wp.pl 535 155 223

Terapia uzależnień

Uzależnienie jest nabytą silną potrzebą wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji.
Problem uzależnień dotyczy wszystkich warstw społeczeństwa, jednak niektóre środowiska są nim dotknięte w większym stopniu od innych. Zalicza się do nich nie tylko osoby z marginesu społecznego, lecz także te, które zajmują wysoką pozycję w społeczeństwie. Uzależnienie zatem nie jest kwestią pozycji.
Podczas terapii uzależnień pacjent uczy się radzić sobie z uzależnieniem, wzmacnia motywację do zmiany nawyków i przyjęcia odpowiedzialności za swoje zachowanie, życie i zdrowie.

Rodzaje uzależnień:

  • Alkoholizm
  • Narkomania
  • Uzależnienie od hazardu
  • Uzależnienie od internetu
  • Lekomania
  • Uzależnienie od seksu
  • Pracoholizm

Uzależnienia mają destrukcyjny wpływ na człowieka dlatego warto zawalczyć o siebie. Pomogą w tym doświadczeni terapeuci w Centrum Pomocy Psychologicznej.

Zapraszamy do kontaktu.