cwp.lublin@wp.pl 535 155 223

Zespół

Team Detail Image

Hanna Dziaduszyńska

psycholog

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za specjalnością kliniczną. Obecnie jestem w trakcie Studium Interwencji Kryzysowej, ukończyłam także szereg szkoleń z zakresu pomocy osobom zmagającym się z problemem przemocy. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodkach Wsparcia, pracując z osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

Na konsultację zapraszam osoby dorosłe: w kryzysie, posiadające trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, doświadczające lęków, nieradzące sobie z wyrażaniem emocji i komunikacją oraz pragnące rozwijać własny potencjał i podnosić samoocenę.

W pracy z Klientem skupiam się na identyfikacji jego mocnych stron oraz podkreśleniu i wzmocnieniu zasobów. Bardzo istotne jest dla mnie zapewnianie Klientowi komfortu i bezpieczeństwa oraz zbudowanie więzi terapeutycznej opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.