cwp.lublin@wp.pl 535 155 223

Zespół

Team Detail Image

Rafał Kotowicz

psycholog

Mam na imię Rafał, jestem absolwentem psychologii ze specjalnościami sądową i penitencjarną oraz pomoc psychologiczna i psychoprofilaktyka. Ukończyłem szkolenie 1 i 2 stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie również jestem w trakcie kształcenia podyplomowego z zakresu psychotraumatologii, członkiem stowarzyszeń PTP, PSTTSR.

Jestem osobą po uszkodzeniu rdzenia kręgowego – poruszam się na wózku inwalidzkim. Wiem, że nawet tak trudne doświadczenia życiowe, po zrozumieniu i zaakceptowaniu ich, mogą stanowić olbrzymi zasób na przyszłe zdarzenia, mogą pomóc spojrzeć inaczej, głębiej na to, co naprawdę dla nas ważne.

W kontakcie z drugim człowiekiem istotne jest dla mnie zachowanie postawy szczerej i autentycznej, akceptującej świat drugiej osoby. W procesie terapeutycznym bardzo ważne jest również to, aby atmosfera towarzysząca spotkaniu dawała poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Uważam, że każdy człowiek ma w sobie potencjał i zasoby do osiągnięcia pożądanej zmiany, jednak z uwagi na różne sytuacje i wydarzenia życiowe nie zawsze potrafi je dostrzec.

Na konsultację zapraszam osoby, które:
  • z różnych powodów nie realizują ważnych dla siebie celów życiowych, doświadczają trudności w wykonywaniu codziennych obowiązków, czują się nierozumiane, zagubione, ogarnięte lękiem i zamartwianiem się, doświadczają poczucia niższości;
  • doświadczyły krzywdy, straty i mają trudności w odnalezieniu się w tej nowej, innej sytuacji;
  • chcą poprawić komfort swojego życia i codzienne funkcjonowanie.