cwp.lublin@wp.pl 535 155 223

Zespół

Team Detail Image

Rafał Rojek

pedagog specjalny

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz terapią dzieci słabosłyszących i słabowidzących oraz posiadających specyficzne trudności w uczeniu się tj. dysleksja, dysortografia, dyskalkulia oraz dysgrafia. W swojej terapii skupiam się nad rozpoznaniem możliwości oraz trudności dziecka, w celu dobrania właściwych form i metod pracy. W trakcie zajęć zawsze stara się szukać rozwiązań, które sprawią, że spotkania będę dla dziecka nie tylko czasem intensywnej pracy, ale również okazją do dobrej zabawy i twórczego pokonywania swoich trudności.

Ukończyłem również kursy kwalifikacyjne pozwalające naprowadzenie zajęć z zakresu:

  • Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)- zajęcia pozwalające na uczenie się efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego.
  • Treningu Umiejętności Poznawczych (TUP)-zajęcia skupiające się na rozwoju umiejętności takich jak: uwaga, pamięć, myślenie, zdolności komunikacyjne.

W swoich działaniach terapeutycznych kieruję się mottem: ,,Dziecko, by wierzyć w siebie musi mieć kogoś, kto w nie uwierzy”.

Serdecznie zapraszam do współpracy!